Hjelp til å lage din webside/applikasjon?

Vi hjelper deg med problemer du har underveis i utviklingen av din webside. Vi tilbyr også rimelige fast- eller timespriser for å lage hele løsningen for deg, ingenting er for stort eller for lite. Vil du bestille eller vil ha et uforpliktende tilbud, send oss en mail på support@kodehjelp.no. Vi har eksperter innenfor HTML, CSS(Design), JAVASCRIPT og .NET utvikling.

HTML forms

HTML forms brukes til å plukke ut forskjellig informasjon brukeren skriver inn.

Html forms

HTML forms brukes til å sende over data til serveren

En form kan inneholde input elementer som for eksempel tekstbokser, avkryssningsbokser (checkbox), radio-knapper, submit knapper osv. En form kan også inneholde select lister, tekst-felt (textarea), legend og label elementer.

<form>


input elementer


</form>

HTML forms - Input elementet

Det viktigste elementet i en form er "input".

Input elementet brukes til å hente det brukeren skriver inn i for eksempel et tekst felt.

Et input element kan være så mangt. Tekst-felt, checkbox, sumbit knapp, passord, radio knapp.

Eksempel:
<form>
Fornavn: <input type="text" name="fornavn" /><br />
Etternavn: <input type="text" name="etternavn" />
</form>
Slik ser det ut i nettleseren
Fornavn:
Etternavn: Husk: Form feltet syns ikke i nettleseren, og 20 tegn er standard bredde på et tekst felt.

HTML passord felt

<input type="password" /> definerer et passord felt.

Eksempel:
<form>

Passord

<input type="password" name="passord" />

</form>
Slik ser det ut i nettleseren
Passord:

HTML radio-knapper

<input type="radio" /> definerer en radio-knapp. Radioknapper lar brukeren velge kun 1 av valgene.

Eksempel:
<form>

<input type="radio" name="sex" value="mann" /> Mann<br />

<input type="radio" name="sex" value="kvinne" /> Kvinne

</form>
Slik ser det ut i nettleseren
Mann
Kvinne

Checkbox (Avkrysningsboks)

<input type="checkbox" /> definerer en checkbox. Checkbox'er lar brukere velge en eller flere valg.

Eksempel:
<form>

<input type="checkbox" name="telefon" value="Nokia" /> Jeg har en Nokia<br />

<input type="checkbox" name="telefon" value="HTC" /> Jeg har en HTC 

</form>
Slik ser det ut i nettleseren
Jeg har en Nokia
Jeg har en HTC

Submit knapp

<input type="submit" /> definerer en submit knapp.

En submit knapp brukes til å sende informasjon til serveren. Dataene blir sendt til det som blir spesifisert i form sin "action" attributt. Mottakersiden prossesserer som regel data den mottar.

Eksempel:
<form name="input" action="en_action.aspx" method="get">
Username: <input type="text" name="bruker" />
<input type="submit" value="Send inn" />
</form>
Og slik ser det ut i nettleseren
Username:

HTML form tagger

Tag Forklaring
<form> Definerer en form som tar imot bruker data
<input /> Definerer en input kontroll
<textarea> Definerer en multi-linje tekst input kontroll
<label> Definerer en label til et input element
<fieldset> Definerer rammer rundt elementene i en form
<legend> Definerer en tittel til et fieldset element
<select> Definerer en select liste (drop-down liste)
<optgroup> Definerer en gruppe relaterte valg i en select liste
<option> Definerer et valg i en select liste
<button> Definerer en knapp som kan trykkes på

Neste side - HTML farger