Hjelp til å lage din webside/applikasjon?

Vi hjelper deg med problemer du har underveis i utviklingen av din webside. Vi tilbyr også rimelige fast- eller timespriser for å lage hele løsningen for deg, ingenting er for stort eller for lite. Vil du bestille eller vil ha et uforpliktende tilbud, send oss en mail på support@kodehjelp.no. Vi har eksperter innenfor HTML, CSS(Design), JAVASCRIPT og .NET utvikling.

HTML CSS

Fra og med HTML 4.0 kan all formattering (forming) fjernes fra HTML dokumentet og legges i et separat style sheet.

Hvordan bruke style sheets (CSS)

Når nettleseren leser et style sheet vil den følge disse reglene og forme siden heretter.

Det finnes 3 måter å sette inn et style sheet på:

  • Eksternt style sheet
  • Internt style sheet
  • Stil i elementet

Eksternt style sheet (CSS)

Eksterne style sheet er ideelt å bruke dersom de samme stilene skal gjelde for flere sider. Med en ekstern style sheet kan man endre utseende på hele siden ved å kun endre en fil. Hver side må ha en lenke til dette stil arket ved å bruke <link> tag'en. <link> tag'en må legges i <head> seksjonen på siden:

Eksempel:
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="minestiler.css" />
<head>

Interne style sheet

Man kan også definere stiler i hvert dokument dersom dette dokumentet trenger en unik stil. Interne stiler defineres i <head> seksjonen på HTML siden ved å bruke <style> tag'en:

Eksempel:
<head>
<style type="text/css">
body {color:grey}
p {margin:auto}
</style>
</head>

Stil i elementet (Inline styles)

Dersom man trenger å spesifisere stiler på spesielle elementer kan man bruke style attributten i elementet

Style attributten kan inneholde alle CSS stiler. Under kan du se hvordan vi kan endre skrift farge og gjøre teksten fet i en paragraf

Eksempel:
<p style="color:red;font-weight:bold;">Rød farge og fet skrift<p>

Neste side - HTML head elementet