Hjelp til å lage din webside/applikasjon?

Vi hjelper deg med problemer du har underveis i utviklingen av din webside. Vi tilbyr også rimelige fast- eller timespriser for å lage hele løsningen for deg, ingenting er for stort eller for lite. Vil du bestille eller vil ha et uforpliktende tilbud, send oss en mail på support@kodehjelp.no. Vi har eksperter innenfor HTML, CSS(Design), JAVASCRIPT og .NET utvikling.

HTML head elementer

Head elementet kan inneholde mange elementer. <head> elementet kan inneholde scripts, fortelle nettleseren hvor css filer ligger, meta informasjon mm.

Head seksjonen kan inneholde følgene elementer: <link>, <meta>, <title>, <script>, <base> og <style>

HTML title elementet

<title> tag'en angir tittelen på html siden

"title" elementet er påkrevd i alle HTML/XHTML dokumenter

"title" elementet :

  • angir tittelen i nettleserens toolbar
  • brukes som tittel når man legger til siden i favoritter
  • brukes av søkemotorer når de skal vise en lenke til siden

Eksempel:
<html>

<head>

<title>Tittelen til dokumentet</title>

</head><body>

Innholdet på siden

</body>

</html>

HTML base elementet

<base> elementet angir en standard adresse eller "target" for alle lenker på en side

Eksempel:
<head>

<base href="http://www.kodehjelp.no/eksempler/" />

<base target="_blank" />

</head>

HTML link elementet

<link> elementet angir forholdet mellom et dokument og en ekstern kilde. Den blir oftest brukt til å angi plasseringen til et style sheet

Eksempel:
<head>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="stilark.css" />

</head>

HTML style elementet

Man kan definere stiler i hvert dokument dersom dette dokumentet trenger en unik stil.

Eksempel:
<head>
<style type="text/css">
body {color:grey}
p {margin:auto}
</style>
</head>

HTML meta elementet

<meta> elementet angir metadata om HTML dokumentet, se neste side

HTML script elementet

<script> tag'en brukes til å angi scripts på siden som for eksempel Javascript.

Neste side - HTML meta elementet